Hea õpetaja seitse omadust

Häid õpetajaid ei pea Eestis tikutulega taga otsima, sest neid jagub igasse alg-, põhi- ja keskkooli ning õppejõudude näol ka ülikoolidesse. Küll aga iseloomustab kõiki häid õpetajaid hulk omadusi, mida ei pruugi keskpärastest (või lausa halbadest) õpetajate tegevusest või käitumisest leida. Järgnevaga teeme väikese ülevaate omadustest, mis võiksid ühel tublil ja tulemuslikul õpetaja kindlasti olemas olla.

Hea empaatiavõime
Empaatilisus ja teistest kergest aru saamine ning nendega suhestumine on kindlasti üks põhilisi eristajaid heade ja keskpäraste õpetajate vahel. Kui õpetaja on empaatiline, siis ta ei hakka õpilasi sildistama või neid alandama, kuna neil on midagi halvasti läinud. Pigem saab ta keerulistes olukordades aru, mis on õpilase tunded ja soovid. Seejärel on heal tarkuseandjal võimalik lapsele (või täiskasvanule) isiklikumal tasandil läheneda.

Paneb reeglid paika
Kui õpetaja ei kehtesta end klassiruumis ja ei pane kindlaid reegleid paika, siis see võib tähendada kogu hierarhia ja töötava süsteemi kokku kukkumist. Lapsed hakkavad märatsema, lõpetavad sõna kuulamise ja teevad kogu aeg lollusi. Ühe korra käest lastud õpikeskkond ei pruugi enam tükk aega taastuda vaatamata mitmete õpetajate jõupingutustele. Seetõttu on oluline algusest saadik kindlate reeglite ja eeskirjade hoidmine.

Avatud kriitikale
Õpetajal on õigus anda õpilastele konstruktiivset kriitikat ja tagasisidet, ent kas see õigus kehtib ka vastupidiselt? Algklassides on seda raske ette kujutada, kuid juba põhikooli lõpuklassi õpilane võib anda teoreetiliselt õpetaja suhtes vettpidavat ja kasulikku tagasisidet. Pigem jääb küsimus sinnakanti: “Milline õpetaja küll seda kuulda võtaks!?” Eriti kehtib see vanakooli reegleid järgivate õpetajate suhtes. Tegelikult on hea õpetaja tunnusjooneks see, et ta on avatud klassiruumist tulevale kriitikale, et enda igapäevast tööd ja talitust efektiivsemaks või paremaks teha.

Loominguline õhkkond
Aga matemaatika tunnis? Jah, loomingulise õhkkonna loomine on võimalik isegi matemaatikatunnis, kus saab kasutada IT-põhiseid lahendusi mõningate teemade selgitamiseks või füüsilisel kujul eksisteerivaid ruumilisi objekte, et näitlikustada geomeetria peatüki teemasid. Võib julgelt öelda, et loomingulise õhkkonna tekitamine on hea õpetaja tunnusjoon ja seda ükskõik millises konkreetses aines.

Ausus ja korrektsus
Õpetaja ei saa oodata oma õpilastelt asju või hoiakuid, mida ta ise ei suuda igapäevases töös välja mängida. Hea õpetaja teab oma tugevusi ja teeb kõike, et enda nõrkustest uusi ja tugevaid isikuomadusi välja arendada. Ausus ja korrektsus on kaks omadust, mille puudumist ei saa ükski hea õpetaja endale lubada. Kui õpetaja teeb vea, siis hea pedagoog oskab seda ka oma õpilastele tunnistada. Ja kui õpetaja on milleski ebakorrektne olnud, siis ta vabandab oma õpilaste ees.

Näitlemisoskus
Oot-oot, me ei mõtle siinkohal ainult lavakunstikooli! Hea õpetaja on tihti näitlemisoskusega ja siinses kontekstis tähendab see vajalikul hetkel ootamatult tähelepanu endale tõmbamist, oma toonide ja näoilmetega mängimist. Eriti oluline on see lapsi õpetades, kuna neil on vaja pidevalt põhjust, et oma tähelepanu maksimaalselt ühel asjal hoida. Hea õpetaja teab, kuidas oma käitumist muuta, et seda saavutada.

Individuaalne lähenemine
Mõnikord on klassiruumid nii suured, et isiklik lähenemine õpilastele on peaaegu võimatu. Vähegi väiksema klassi puhul on see aga asendamatu tegevus, kuna iga õpilane vajab individuaalset tähelepanu. Hea õpetaja oskab seda pakkuda! Ta proovib välja uurida õpilase huvialad, tulevikuplaanid, lemmiktegevused ja ka kitsaskohad, mille ületamine tundub õpilasele tol hetkel keeruline.