Kas tänapäeval on haridusse investeerimisel mõtet?

Miljonid vanemad panustavad iga aasta laste haridusfondi, proovides seeläbi tagada lapsele kindel võimalus hariduse omandamiseks. Kümned tuhanded noored võtavad kopsakad õppelaenud, et õpingutele keskenduda rahamuredeta. Samal ajal on aga internet täis tuhandeid ressursse, mis võimaldavad mugavalt arvuti vahendusel õppida vajalikke teadmiseid ning mõnel juhul lausa niivõrd kvaliteetselt – rapidos24.mx, et see on võrdväärne ülikooliharidusega. See tekitab aga noortele küsimuse: kui õppimine on nii lihtne, siis kas on üldse mõtet panustada edasi õppimisse või oleks paslik kohe tööle minna? Ehk ei olegi haridus kõige võimsam investeering, mida enda heaks teha?

Kõige suurem probleem, mis kaasneb õpingute katkestamisega, on lihtsalt enesedistsipliini kadumine. Sa võid ju lubada endale, et oled tubli ja registreerud internetis kursustele, loed raamatuid ja arendad end edasi igapäevaselt, ent sul puudub kontrolliv üksus, kes pidevalt hoiaks silma peal, et sa tõepoolest pürgiksid edasi ja teeksid jõupingutusi. Puuduvad eesmärgid ning paraku kaob ajapikku ka motivatsioon. Mitmed uuringud on näidanud, et noored, kes lahkuvad haridusmaailmast ja suunduvad tööle, ei õpi tihtipeale üldse edasi.

Haridus on aga toit su mõistusele. Kui sa pidevalt end edasi ei arenda, muutub su aju „laisaks“ ning harjub sellega, et tegevust ei anta. Sa unustad lihtsalt ära kunagi õpitu ning sellest ei ole enam mingit kasu, kui sa pidevalt edasi ei pürgi elus.

Õpingutesse panustamine ei pruugi tuua kindlat töökohta, kuid töö leidmine ei tohikski olla hariduse omandamise peamine motivaator. Kui õpid eriala üksnes eesmärgiga leida hästi tasustatav töökoht, lõpetad varem või hiljem muserdatult. Raha tuleks sellest valemist täielikult välja võtta ning õppida eriala üksnes seepärast, et see pakub sulle vaimselt huvi.

Õppides investeerid sa iseendasse / mexico. Benjamin Franklin on öelnud: „Kui mees tühjendab oma rahakotti oma pähe, ei saa seda keegi ära võtta. Investeering teadmistesse maksab sulle alati intressi“. Kui lähed edasi õppima, isegi, kui see ei ole rahaliselt kõige soodsam valik, on kindel, et saad end edasi arendada. Sul on iga nädal uued eesmärgid ning õpetaja näol on olemas keegi, kes hoiab silma peal sellel, et sa edasi liiguksid haridusteel. Kui jätad õpingute jätkamise üksnes enda kätesse, vajab see tohutut enesepingutust ja motiveerimist ning paraku võib töö ja eraelu vahele tulla su õilsale plaanile isepäi õppida.

Haridusse investeerimisel on teisigi häid külgi peale enda pea „teritamise“:

Sa teed targemaid ja kaalutletumaid otsuseid. Õpingute käigus arendatakse edasi su loogikat ja mõttekäike, mis rafineerib su võimet teha otsuseid. Kui suudad teha aga paremaid otsuseid, tood ilmselgelt endale parema tuleviku.

Sul on rohkem võimalusi. Interneti vahendusel võid küll osaleda kursustel ja omandada kasulikke teadmisi, ent kas sa saad panna CV-sse kirja, et lugesid Wikipedia artikleid ning seetõttu oled haritum? Ilmselgelt keegi ei tee seda. Korralik haridus avab palju uusi uksi ja näitab, et oled järjekindel ning professionaalne

Haridus on ainus elukestev investeering. Raha, töö, sõbrad ja isegi pere võib paraku elus kaotada, ent ainus, mida mitte keegi ei saa kunagi sinult ära võtta, on su teadmised.

Õppimine ei ole kerge. Koolis käia on tüütu, kodutöid teha on veelgi tüütum, eksamid on stressirohked – seepärast jätavadki paljud inimesed õpingud tahaplaanile. Ära alahinda aga teadmiste jõudu ning hariduse väärtust – see ei ole mitte kunagi maha visatud investeering, vaid väärtus, mis saadab sind terve elu.

Kehalise kasvatuse uus tulemine

Kehaline kasvatus on aine, mida vihkavad paljud inimesed südamest. Vähemalt oma kooliaegsetes mälestustes! Tänapäeval on aga hakanud aeglaselt jahvatavad hariduseveskid uusi kehalise kasvatuse õppekavu tootma. Esimesi tulemusi on juba varsti näha. Lugege seda blogipostitust, et mõista lähemalt, millised muutused võivad hakata lapsi lähiaastatel puudutama.

Nutiseadmete kasutamine

Nutiseadmete pidev pealetung on jõudnud omadega üldhariduskoolidesse. Matemaatikas ja muudes reaalainete tundides kasutatakse erinevaid mobiilseid rakendusi, et arvutada välja tunniteemadeks tõstetud valemeid. Sarnast lähenemist võib hakata üha rohkem nägema kehalise kasvatuse tundides, kuid täiesti teises võtmes. Nimelt võimaldavad aktiivsust mõõtvad monitorid teha kindlaks õpilaste füüsilist liikumist, selle kestvust ja intensiivsust. Kõik see kogunenud teave aitab kehalise kasvatuse õpetajal paremini lapsi hinnata. Eelnevalt võis õpetaja tunniväliste tegevuste kohast juttu ainult isiklikust vastutulelikkusest uskuda, ent tänaseks päevaks on võimalik õpilastel konkreetseid tulemusi ette näidata. Selle tulemusel paraneb ka õpetajate ja õpilaste omavaheline suhtlus, kuna ükski õpilane ei pea hakkama pikka kiidujuttu oma isiklike treeningtulemuste tõestamiseks rääkima. Aktiivsusmonitorid võivad muidugi vanematele kehalise kasvatuse õpetajatele kummalised tunduda, kuid arvatavasti pole kaugel aeg, mil suur osa koolidest kasutab laste füüsilise aktiivsuse jälgimiseks ja hindamiseks nutikate käepaelade abi.

Õpilaste isiklikud eesmärgid

Ülekaalulistele lastele ei meeldi kehalise kasvatuse tunnid absoluutselt, kuna nende füüsilist võimekust võrreldakse teistega, kel on palju parem vorm ja kõvasti rohkem eelnevaid sportimiskogemusi. Kui õpetajad hakkavad kindlaks tegema, millised on ülekaaluliste või vähem võimekamate laste isiklikud eesmärgid, siis on võimalik hakata kehalist kasvatust rohkem personaliseerima. See eemaldab kehalise kasvatuse tundidest üleliigse stressi, mida võivad vähemate võimetega lapsed kogeda, kui neil ei lasta mitte isiklikus võimete piiris areneda, vaid pannakse pidevalt vastamisi klassi kõige sportlikemate õpilastega. Lisaks muudab see lähenemine halvemate hinnete saamise tõenäosust. Õpetaja võib julgelt panna ülekaalulistele lastele neljasid-viitesid, kui nad on oma isiklikke eesmärke õppeaasta jooksul täitnud. See tõstab õpilaste enesehinnangut ja suunab neid edasistele positiivsetele tegudele spordimaailmas. Julgustamine on kehalise kasvatuse tunnis väga tähtis ja seetõttu pole kõikide laste võrdselt hindamine sugugi eesmärgipärane tegevus õpetajate poolt, kuna see viib pigem pikaajaliste komplikatsioonideni.

Rahulikum suhtumine õpetajatelt

Kui õpetajad lasevad juba õpilastel isiklike eesmärkide poole püüelda, siis näitab see sõbralikumat suhtumist võrreldes eelmiste aastakümnetega. Paljud teavad rääkida lugusid kehalise kasvatuse õpetajatest, kes on olnud kurjad, kehvad suhtlejad ja mõnitavad osade õpilaste suhtes. Selline suhtumine tekitab lastes füüsilise õppeaine osas tugevaid reservatsioone või isegi otsest vaenu. Milleks? Uued õppekavad võiksid suunata rohkem ressurssi kehalise kasvatuse õpetajate “rehabiliteerimisse” ehk siis koolitustesse, mis tugevdavad interpersonaalse suhtluse oskusi ja kasvatavad empaatiavõimet. Mõnikord jääb teistest vähem võimekamatele õpilastele tunne nagu õpetaja lihtsalt ei mõista neid. Nad ei julge selgitada, et nende füüsilise vormi puhul on nõutud ülesannete tegemine äärmiselt raske või isegi võimatu. Leebema ja mõistvama suhtumise kultiveerimine õpetajate poolt aitab luua koolirahu ja tekitada kõikidele õpilastele positiivsema mälestuse kooliajast, seejuures ka klassi sportlikele tippudele.

Individuaalne või meeskonnasport?

Mõned õpilased on paremad meeskondlikel aladel, teised jällegi ässavad individuaalsetes spordialades. Milleks keelata osadel õpilastel ühele alale keskendumist? See puudutab põhiliselt gümnaasiumiosa. Alg- ja põhikoolis on mõistetav, et kehalise kasvatuse raames saavadki õpilased proovida erinevaid alasid. See aitab neil mõista, milliseid alasid tahaksid nad elu jooksul rohkem teha ja milliseid vähem. Selgeks saavad sisemised sportlikud jõujooned: milles olen hea ja milles tahaksin paremaks saada. Küll aga leidub gümnaasiumitasemel õpetajaid, kes ei mõista, et mõned noored sobivadki rohkem individuaalseid spordialasid harrastama. Neile on siiamaani “kõrist alla topitud” pallimänge, kuigi tegelikkuses sobiks neile palju rohkem kergejõustik või pikamaajooks. Seepärast tasub õppekava koostades hoolikalt mõelda, kuidas eraldada individualistlikuma iseloomuga õpilasi, et neile sobivamaid tegevusi pakkuda. Niiviisi on kõigile kehalise kasvatuse tunnid õnnelikum osa elust.

Hea õpetaja seitse omadust

Häid õpetajaid ei pea Eestis tikutulega taga otsima, sest neid jagub igasse alg-, põhi- ja keskkooli ning õppejõudude näol ka ülikoolidesse. Küll aga iseloomustab kõiki häid õpetajaid hulk omadusi, mida ei pruugi keskpärastest (või lausa halbadest) õpetajate tegevusest või käitumisest leida. Järgnevaga teeme väikese ülevaate omadustest, mis võiksid ühel tublil ja tulemuslikul õpetaja kindlasti olemas olla.

Hea empaatiavõime
Empaatilisus ja teistest kergest aru saamine ning nendega suhestumine on kindlasti üks põhilisi eristajaid heade ja keskpäraste õpetajate vahel. Kui õpetaja on empaatiline, siis ta ei hakka õpilasi sildistama või neid alandama, kuna neil on midagi halvasti läinud. Pigem saab ta keerulistes olukordades aru, mis on õpilase tunded ja soovid. Seejärel on heal tarkuseandjal võimalik lapsele (või täiskasvanule) isiklikumal tasandil läheneda.

Paneb reeglid paika
Kui õpetaja ei kehtesta end klassiruumis ja ei pane kindlaid reegleid paika, siis see võib tähendada kogu hierarhia ja töötava süsteemi kokku kukkumist. Lapsed hakkavad märatsema, lõpetavad sõna kuulamise ja teevad kogu aeg lollusi. Ühe korra käest lastud õpikeskkond ei pruugi enam tükk aega taastuda vaatamata mitmete õpetajate jõupingutustele. Seetõttu on oluline algusest saadik kindlate reeglite ja eeskirjade hoidmine.

Avatud kriitikale
Õpetajal on õigus anda õpilastele konstruktiivset kriitikat ja tagasisidet, ent kas see õigus kehtib ka vastupidiselt? Algklassides on seda raske ette kujutada, kuid juba põhikooli lõpuklassi õpilane võib anda teoreetiliselt õpetaja suhtes vettpidavat ja kasulikku tagasisidet. Pigem jääb küsimus sinnakanti: “Milline õpetaja küll seda kuulda võtaks!?” Eriti kehtib see vanakooli reegleid järgivate õpetajate suhtes. Tegelikult on hea õpetaja tunnusjooneks see, et ta on avatud klassiruumist tulevale kriitikale, et enda igapäevast tööd ja talitust efektiivsemaks või paremaks teha.

Loominguline õhkkond
Aga matemaatika tunnis? Jah, loomingulise õhkkonna loomine on võimalik isegi matemaatikatunnis, kus saab kasutada IT-põhiseid lahendusi mõningate teemade selgitamiseks või füüsilisel kujul eksisteerivaid ruumilisi objekte, et näitlikustada geomeetria peatüki teemasid. Võib julgelt öelda, et loomingulise õhkkonna tekitamine on hea õpetaja tunnusjoon ja seda ükskõik millises konkreetses aines.

Ausus ja korrektsus
Õpetaja ei saa oodata oma õpilastelt asju või hoiakuid, mida ta ise ei suuda igapäevases töös välja mängida. Hea õpetaja teab oma tugevusi ja teeb kõike, et enda nõrkustest uusi ja tugevaid isikuomadusi välja arendada. Ausus ja korrektsus on kaks omadust, mille puudumist ei saa ükski hea õpetaja endale lubada. Kui õpetaja teeb vea, siis hea pedagoog oskab seda ka oma õpilastele tunnistada. Ja kui õpetaja on milleski ebakorrektne olnud, siis ta vabandab oma õpilaste ees.

Näitlemisoskus
Oot-oot, me ei mõtle siinkohal ainult lavakunstikooli! Hea õpetaja on tihti näitlemisoskusega ja siinses kontekstis tähendab see vajalikul hetkel ootamatult tähelepanu endale tõmbamist, oma toonide ja näoilmetega mängimist. Eriti oluline on see lapsi õpetades, kuna neil on vaja pidevalt põhjust, et oma tähelepanu maksimaalselt ühel asjal hoida. Hea õpetaja teab, kuidas oma käitumist muuta, et seda saavutada.

Individuaalne lähenemine
Mõnikord on klassiruumid nii suured, et isiklik lähenemine õpilastele on peaaegu võimatu. Vähegi väiksema klassi puhul on see aga asendamatu tegevus, kuna iga õpilane vajab individuaalset tähelepanu. Hea õpetaja oskab seda pakkuda! Ta proovib välja uurida õpilase huvialad, tulevikuplaanid, lemmiktegevused ja ka kitsaskohad, mille ületamine tundub õpilasele tol hetkel keeruline.

Õpetajad, keda keegi ei taha mäletada

Meil kõigil on olnud koolis õpetajad, kellest ei soovi keegi pärast kooli lõpetamist enam mitte midagi kuulda. Nende õpetamisviisid võivad olla judinaid tekitavad ja väljendus alla igasugust arvestust ning sõnavara, mis paneks isegi voorimehe punastama. Vabandame ette ära, et vanu haavu lahti kisume, aga läbi huumori on võimalik nii mõnestki asjast üle saada. Millised siis ikkagi on õpetajad, kes näivad olema pärit otse põrgust?

Mõnitav Mirjam
Kõige kohutavamad õpetajad on oma võimu positsiooni ära kasutavad kiusukotid, kes teevad oma õpilaste üle klassiruumis mõnitavalt nalja. Näiteks juhtus ühes Chicago algkoolis järgnev lugu. Klassiõpetaja tegi 7-aastase õpilase juuksestiilist halvustavaid pilte ja postitas need Facebooki. Õpetaja palus lapsel foto jaoks poseerida ja ütles: “Mu abikaasa ei usuks seda kunagi!” Laps oli sellest juhtumist väga pettunud ja tema vanemad kaebasid põlastusväärse pedagoogi kohtusse.

Otsekohene Osvald
Lastele ei tohiks keelata erinevaid uskumusi ja unistusi asjadest, mis ei pruugi päriselt eksisteerida. Mõni õpetaja sellega ei nõustu ja teeb üsna kahtlase sisuga otsuseid klassiruumis. Ühe põhikooli õpetajal keelati edasine õppetöö pärast seda, kui ta oli õpilastele öelnud, et jõuluvana pole olemas ja nende vanemad toovad tegelikult neile kingitusi. Direktor ütles, et nad ei taha seda õpetajat enam kunagi koolis näha, sest toimunud on liiga palju traumeerivaid sündmusi.

Napsutav Niina
Kalifornias arreteeriti 47-aastane õpetaja, kes õpetas purjus peaga. Kui politsei saabus, siis oli tema eest hoolitsema hakanud kooliõde. Nimelt tekkisid kahtlused, et ta oli joonud alkoholi koos retseptiravimitega, mis tekitas eriliselt kummalise käitumise. Naist süüdistati laste ohtu panemises vaatamata sellele, et kooli sõnul polnud lapsed otseses ohus.

Pedofiilne Peeter
Los Angeleses tegutses haiglane kolmanda klassi õpetaja, kes sidus oma õpilaste silmad kinni ja sundis neid sööma kehavedelikega kaetud küpsiseid. Tegu oli tõeliselt kohutava kurjategijaga, kes oli eelnevalt kolmkümmend aastat õpetajana tegutsenud. Õnneks tabati ta 2012. aastal ja ta on tänaseni vanglas.

Humoorikas Helga
Ameerikas tegutses õpetaja, kes lisas kontrolltöö läbi kukkunud õpilasele tagastatud töödele McDonaldsisse tööle kandideerimise ankeedi. Pilt tagastatud tööst pandi internetti ülesse ja see tekitas väga suurt vastukaja. Osade inimeste arvates oli tegu tõesti naljaka lahendusega, kuid teised pidasid õpetajat äärmiselt ebakompetentseks ja olid nõus isegi algatama petitsiooni tema töölt vabastamiseks. Mis sina arvad?

Sõjaväeline Silver
Vahel on tõepoolest vaja õpilasi karistada, kuid selleks on häid vahendeid, halbu viise ja … siis on järgnev lugu. New Jersey osariigis pandi viisteist viienda klassi õpilast põrandalt lõunasööki sööma, kuna nad ajasid veekannu ümber. Pärast tuli välja, et tegu võis olla rassiliselt motiveeritud sündmusega. Isegi sõjaväes pole nii karme karistusi!

Kiuslik Kata
Hafodi kooli õpetaja pihustas õhuvärskendajat õpilaste peale, kes lõhnasid hommikul toidu järgi. See polnud ainuke asi, mida kiuslik õpetaja väga noorte õpilaste peal tegi. Lisaks eelnevale mõnitas ta lapsi, kes tegid alla ja sundis neid ajalehe peal seisma.

Uues koolis hakkama saamine

Uude elukohta kolimine ja seejärel uues koolis haridustee alustamine võib olla üsna hirmutav kogemus. Paljudele lastele mõjub see traumeerivalt, kuna igapäevane side vanade sõpradega on katkenud ja uusi pole veel leitud. Pealegi peab kõigega hakkama nullist pihta. Vaja on saada aru teiste iseloomudest, tekitada argipäevaseid harjumusi ja teha kindlaks, milliseid õpetajaid saab usaldada. Annamegi selleks puhuks kasulikke soovitusi, kuidas uues koolis võimalikult kiiresti hakkama saada ja tunda end sama turvaliselt kui koduski! Aga kui sa ei ole piisavalt raha, siis saate alati laenu prestamos en linea, prestamos personales en linea võtta.

Mine tutvumisringile
Enne kui üldse uude kooli lähed, siis tee väike tutvumistiir koos vanematega. Seda saab kindlasti mõne õpetaja või kooli tugiisiku kaudu kokku leppida. Uurige koos välja, kus asub sinu põhiline klassiruum ja milliste koridoride kaudu pääseb võimlasse, sööklasse, aulasse ning teistesse olulistesse kohtadesse. Samuti tehke kindlaks WCde asukohad.

Tee tutvust õpetajatega
Kui sul tekib võimalus, siis räägi oma tulevaste õpetajatega. Tee selgeks, mis on nende nimed ja millist õppeainet nad õpetavad. Ole seejuures sõbralik ja naerata palju, kuna see tekitab parema sideme.

Loe materjale kooli kohta
Kui su koolil on õpilastele mõeldud abimaterjale, siis otsi need kooli kodulehelt või õpetajate toast paberkujul ülesse. Peale selle tasub läbi lugeda kooli eeskirjad ja kodukorra reeglid. Niiviisi ei tule sulle õppetöö käigus mingeid ootamatuid üllatusi, mis võiksid lõppeda noomituse või karistusega. Kui sul on mõnest reeglist raske aru saada, siis aruta see koos oma vanematega läbi või küsi nõu oma klassijuhatajalt.

Uuri kalendrit ja õppeplaani
Otse loomulikult tasub endale selgeks teha, millal on õppetöö seisukohast olulised tähtajad, näiteks suuremad kontrolltööd või eksamid. Kui sinu koolis on perioodiõpe, siis kindlusta, et oled kursis, millal perioodid algavad ja lõppevad. Märgi isiklikku õppekalendrisse üles ka võimalikud ekskursioonid, väljasõidud, üritused ja klassiõhtud.

Hangi kõik vajalikud õppevahendid
Kooliaasta alguses räägib klassijuhataja sulle kõigest, mida läheb edukaks õppetöö tegemiseks vaja. Vajalike esemete hulka võivad kuuluda kaustikud, pastakad, pliiatsid, joonlaud, kustukumm, sirkel jne. Tee nendest asjadest korralik nimekiri ja minge koos vanematega šoppama!

Proovi korralikku ööund saada
Üleminek uue kooli omaks võtmiseks läheb palju sujuvamalt, kui saad öösel piisavalt magada. Ära istu arvutis poole ööni, vaid panusta sellesse, et su aju saaks kõik päeva jooksul õpitu ja kogetu korralikult selgeks saada.

Söö paras hommikusöök
Paraja hommikusöögi all ei mõtle me ühte saiakest või poolt kohukest. Söö korralik portsjon hommikusöögihelbeid, müslit või putru. Sedaviisi saad kindel olla, et sul jätkub uue kooliga kohanemiseks piisavalt energiat.

Tutvu uute inimestega
Kindlasti proovi koheselt inimestega rääkida ja uusi sõpru leida. Tutvusta end teistele, küsi nende kohta ja proovi leida ühiseid tegevusi ka peale koolitunde. Kui leiad endale sõpru, siis on sul koolis hulganisti toredam olla, kuna saad jagada mõtteid jooksvate ülesannete kohta, teha lõbusaid asju ja organiseerida ühiseid üritusi.