Kuidas oma mälu õppimise jaoks parandada?

Kas mäletad, mida eelmise nädala reedel lõunaks sõid? Igal ajahetkel pommitatakse meie aju lõpmatu hulga informatsiooniga, millest on raske teha kindlaks vajalikku ja ebavajalikku teavet. Kogu selle infovahetuse kestel lån penge on raske meenutada fakte igapäevasest elust, rääkimata keerulistest õppematerjalidest. Loe läbi järgnevad soovitused ja nipid, et treenida oma mälu optimaalseks õppimisvõime rakendamiseks ja teadmiste omandamiseks.

Õpi mõnda keelt

Keele õppimine on üks parimaid mälutreeninguid. Seejuures pead aru saama, et ainult sõnade ja fraaside pähe tuupimisest ei piisa. Reaalses elus on vaja pidevat praktikat, mida saab teha ainult koos teiste õppurite või konkreetset keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Oluline selle juures on tõik, et iga praktiseerimise kord aitab arendada mälu. Asjasse puutuvaid sõnu meenutades liiguvad aegamisi äsja õpitud sõnad lühiajalisest mälust pikaajalisse mällu. Keeled aitavad väljendada end uutel viisidel, kuid igaks värskeks väljendusviisiks on ajul vaja kasutada mälu. Soovitame õppida mälutreeninguks keeli, millel pole sinu emakeelega absoluutselt mingeid kokkupuuteid. Eesti keele kui emakeele puhul võiks õppida hiina billige forbrugslån, korea, araabia või hindi keelt. See on ajule suur koormus, kuid mälu võivad sellised ajugümnastilised harjutused täiesti uuele tasemele viia.

Mängi mälumänge

Mälumängurid teavad fakte, mida paljud meist ei oska isegi entsüklopeediast üles otsida. Mälumängud on väga kasulikud, kuna need treenivad aktiivselt aju mälukoldeid. Tänasel päeval on mälumängude harrastamise jaoks palju võimalusi. Virtuaalselt leidub tuhandeid erinevaid veebilehti, kus on võimalik nii individuaalselt kui teiste vastu oma mälumängulisi teadmisi testida. Füüsilises maailmas toimub mälumängurite kokkutulekuid ja võistlusi. Üks kõige lihtsamaid viise on algatuseks minna kohalikku pubisse, kus korraldatakse mälumänge ja viktoriine lån penge trods rki. Pea igas suuremas linnas on mõni selline lokaal, kus tavalised kohalikud inimesed proovivad õlleklaasi taga natuke mõttesporti teha. See on kõvasti stressivabam viis esimeseks kokkupuuteks mälumänguga võrreldes mõne ametliku võistluse või mälumängurite üritusega. Muidugi üks variant on veel. Poes müüakse lauamängudena erinevaid mälu treenivaid mänge, mida on eriti lõbus mängida suurema seltskonnaga. Proovi mõnda koos sõprade ise järgi!

Testi oma mälu

Üks viis lühiajalise mälu testimiseks on proovida järgi, kui palju erinevaid sõnu või lauseid suudad suuremast nimekirjast minuti jooksul meelde jätta. Selleks lase kõigepealt kellelgi endale nimekiri koostada ja siis taimeri minuti peale sättinuna proovi meelde jätta nii palju sõnu kui vähegi suudad. Kui taimer on täis tiksunud, siis võta ette tühi paberileht ja pane kirja kõik, mis vähegi meelde jäi. Seda harjutust tasub aeg-ajalt korrata, et kompida oma lühiajalise mälu piire. Teadlased väidavad, et sihikindla töö abil on võimalik piire nihutada ja parema mälu kandjaks saada. Taoliseid harjutusi leiab suuremal hulgal internetiavarustest, seejuures on antud välja ka raamatuid, mis tegelevad just nimelt lühiajalise mälu treenimise ülesannete jagamisega.

Katseta arvutimänge

Paljudes arvutimängudes, mis ei keskendu ainult tulistamisele või ralliautodega kimamisele, leidub mälutreeningu põhimõtteid. Nende mängude mängimisel arendad oma lühiajalise mälu piire, kuna videomängud on sellisel viisil koostatud, et need panevad proovile isegi väga kõrge mälumahuga inimeste oskused. Kusjuures selliste mängude kasutamiseks ei pea sugugi ostma kalleid videomänge poest või netipoodidest. Piisab täiesti tasuta mängudest, mida leiab erinevatest netimängude portaalidest. Eestis on hea näide Mängukoobas, kuhu on kokku kogutud suur hulk mänge, seejuures ka mõttetegevust arendavaid ajaviitemänge.

Mine kursustele

Eestis on üks tuntumaid mälutreenereid Tauri Tallermaa. Tema käe all on väga paljud inimesed avastanud, et nad suudavad rohkem meelde jätta, saavad oma mälumahu pärast paremateks suhtlejateks ja isegi krabavad töökohti, mis eelnevalt jäid kättesaamatuks vähese vaimse võimekuse tõttu. Muidugi pole Tallermaa ainuke treener Eestis ja välismaal, mistõttu tasub uurida ja katsetada erinevaid treenereid. Sama lugu on psühholoogidega: kõik ei pruugi kõigile sobida, tuleb leida endale sobiv.

Kehalise kasvatuse uus tulemine

Kehaline kasvatus on aine, mida vihkavad paljud inimesed südamest. Vähemalt oma kooliaegsetes mälestustes! Tänapäeval on aga hakanud aeglaselt jahvatavad hariduseveskid uusi kehalise kasvatuse õppekavu tootma sms lån. Esimesi tulemusi on juba varsti näha. Lugege seda blogipostitust, et mõista lähemalt, millised muutused võivad hakata lapsi lähiaastatel puudutama.

Nutiseadmete kasutamine

Nutiseadmete pidev pealetung on jõudnud omadega üldhariduskoolidesse. Matemaatikas ja muudes reaalainete tundides kasutatakse erinevaid mobiilseid rakendusi, et arvutada välja tunniteemadeks tõstetud valemeid. Sarnast lähenemist võib hakata üha rohkem nägema kehalise kasvatuse tundides, kuid täiesti teises võtmes smslån med betalningsanmärkning. Nimelt võimaldavad aktiivsust mõõtvad monitorid teha kindlaks õpilaste füüsilist liikumist, selle kestvust ja intensiivsust. Kõik see kogunenud teave aitab kehalise kasvatuse õpetajal paremini lapsi hinnata. Eelnevalt võis õpetaja tunniväliste tegevuste kohast juttu ainult isiklikust vastutulelikkusest uskuda, ent tänaseks päevaks on võimalik õpilastel konkreetseid tulemusi ette näidata. Selle tulemusel paraneb ka õpetajate ja õpilaste omavaheline suhtlus, kuna ükski õpilane ei pea hakkama pikka kiidujuttu oma isiklike treeningtulemuste tõestamiseks rääkima. Aktiivsusmonitorid võivad muidugi vanematele kehalise kasvatuse õpetajatele kummalised tunduda, kuid arvatavasti pole kaugel aeg, mil suur osa koolidest kasutab laste füüsilise aktiivsuse jälgimiseks ja hindamiseks nutikate käepaelade abi.

Õpilaste isiklikud eesmärgid

Ülekaalulistele lastele ei meeldi kehalise kasvatuse tunnid absoluutselt, kuna nende füüsilist võimekust võrreldakse teistega, kel on palju parem vorm ja kõvasti rohkem eelnevaid sportimiskogemusi privatlån. Kui õpetajad hakkavad kindlaks tegema, millised on ülekaaluliste või vähem võimekamate laste isiklikud eesmärgid, siis on võimalik hakata kehalist kasvatust rohkem personaliseerima. See eemaldab kehalise kasvatuse tundidest üleliigse stressi, mida võivad vähemate võimetega lapsed kogeda, kui neil ei lasta mitte isiklikus võimete piiris areneda, vaid pannakse pidevalt vastamisi klassi kõige sportlikemate õpilastega. Lisaks muudab see lähenemine halvemate hinnete saamise tõenäosust. Õpetaja võib julgelt panna ülekaalulistele lastele neljasid-viitesid, kui nad on oma isiklikke eesmärke õppeaasta jooksul täitnud. See tõstab õpilaste enesehinnangut ja suunab neid edasistele positiivsetele tegudele spordimaailmas. Julgustamine on kehalise kasvatuse tunnis väga tähtis ja seetõttu pole kõikide laste võrdselt hindamine sugugi eesmärgipärane tegevus õpetajate poolt, kuna see viib pigem pikaajaliste komplikatsioonideni.

Rahulikum suhtumine õpetajatelt

Kui õpetajad lasevad juba õpilastel isiklike eesmärkide poole püüelda, siis näitab see sõbralikumat suhtumist võrreldes eelmiste aastakümnetega. Paljud teavad rääkida lugusid kehalise kasvatuse õpetajatest, kes on olnud kurjad, kehvad suhtlejad ja mõnitavad osade õpilaste suhtes. Selline suhtumine tekitab lastes füüsilise õppeaine osas tugevaid reservatsioone või isegi otsest vaenu. Milleks? Uued õppekavad võiksid suunata rohkem ressurssi kehalise kasvatuse õpetajate “rehabiliteerimisse” ehk siis koolitustesse, mis tugevdavad interpersonaalse suhtluse oskusi ja kasvatavad empaatiavõimet. Mõnikord jääb teistest vähem võimekamatele õpilastele tunne nagu õpetaja lihtsalt ei mõista neid. Nad ei julge selgitada, et nende füüsilise vormi puhul on nõutud ülesannete tegemine äärmiselt raske või isegi võimatu. Leebema ja mõistvama suhtumise kultiveerimine õpetajate poolt aitab luua koolirahu ja tekitada kõikidele õpilastele positiivsema mälestuse kooliajast, seejuures ka klassi sportlikele tippudele.

Individuaalne või meeskonnasport?

Mõned õpilased on paremad meeskondlikel aladel, teised jällegi ässavad individuaalsetes spordialades. Milleks keelata osadel õpilastel ühele alale keskendumist? See puudutab põhiliselt gümnaasiumiosa. Alg- ja põhikoolis on mõistetav, et kehalise kasvatuse raames saavadki õpilased proovida erinevaid alasid. See aitab neil mõista, milliseid alasid tahaksid nad elu jooksul rohkem teha ja milliseid vähem. Selgeks saavad sisemised sportlikud jõujooned: milles olen hea ja milles tahaksin paremaks saada. Küll aga leidub gümnaasiumitasemel õpetajaid, kes ei mõista, et mõned noored sobivadki rohkem individuaalseid spordialasid harrastama. Neile on siiamaani “kõrist alla topitud” pallimänge, kuigi tegelikkuses sobiks neile palju rohkem kergejõustik või pikamaajooks. Seepärast tasub õppekava koostades hoolikalt mõelda, kuidas eraldada individualistlikuma iseloomuga õpilasi, et neile sobivamaid tegevusi pakkuda. Niiviisi on kõigile kehalise kasvatuse tunnid õnnelikum osa elust.

Hea õpetaja seitse omadust

Häid õpetajaid ei pea Eestis tikutulega taga otsima, sest neid jagub igasse alg-, põhi- ja keskkooli ning õppejõudude näol ka ülikoolidesse. Küll aga iseloomustab kõiki häid õpetajaid hulk omadusi, mida ei pruugi keskpärastest (või lausa halbadest) õpetajate tegevusest või käitumisest leida. Järgnevaga teeme väikese ülevaate omadustest, mis võiksid ühel tublil ja tulemuslikul õpetaja kindlasti olemas olla.

Hea empaatiavõime
Empaatilisus ja teistest kergest aru saamine ning nendega suhestumine on kindlasti üks põhilisi eristajaid heade ja keskpäraste õpetajate vahel. Kui õpetaja on empaatiline, siis ta ei hakka õpilasi sildistama või neid alandama, kuna neil on midagi halvasti läinud. Pigem saab ta keerulistes olukordades aru, mis on õpilase tunded ja soovid. Seejärel on heal tarkuseandjal võimalik lapsele (või täiskasvanule) isiklikumal tasandil läheneda.

Paneb reeglid paika
Kui õpetaja ei kehtesta end klassiruumis ja ei pane kindlaid reegleid paika, siis see võib tähendada kogu hierarhia ja töötava süsteemi kokku kukkumist. Lapsed hakkavad märatsema, lõpetavad sõna kuulamise ja teevad kogu aeg lollusi. Ühe korra käest lastud õpikeskkond ei pruugi enam tükk aega taastuda vaatamata mitmete õpetajate jõupingutustele. Seetõttu on oluline algusest saadik kindlate reeglite ja eeskirjade hoidmine.

Avatud kriitikale
Õpetajal on õigus anda õpilastele konstruktiivset kriitikat ja tagasisidet, ent kas see õigus kehtib ka vastupidiselt? Algklassides on seda raske ette kujutada, kuid juba põhikooli lõpuklassi õpilane võib anda teoreetiliselt õpetaja suhtes vettpidavat ja kasulikku tagasisidet. Pigem jääb küsimus sinnakanti: “Milline õpetaja küll seda kuulda võtaks!?” Eriti kehtib see vanakooli reegleid järgivate õpetajate suhtes. Tegelikult on hea õpetaja tunnusjooneks see, et ta on avatud klassiruumist tulevale kriitikale, et enda igapäevast tööd ja talitust efektiivsemaks või paremaks teha.

Loominguline õhkkond
Aga matemaatika tunnis? Jah, loomingulise õhkkonna loomine on võimalik isegi matemaatikatunnis, kus saab kasutada IT-põhiseid lahendusi mõningate teemade selgitamiseks või füüsilisel kujul eksisteerivaid ruumilisi objekte, et näitlikustada geomeetria peatüki teemasid. Võib julgelt öelda, et loomingulise õhkkonna tekitamine on hea õpetaja tunnusjoon ja seda ükskõik millises konkreetses aines.

Ausus ja korrektsus
Õpetaja ei saa oodata oma õpilastelt asju või hoiakuid, mida ta ise ei suuda igapäevases töös välja mängida. Hea õpetaja teab oma tugevusi ja teeb kõike, et enda nõrkustest uusi ja tugevaid isikuomadusi välja arendada. Ausus ja korrektsus on kaks omadust, mille puudumist ei saa ükski hea õpetaja endale lubada. Kui õpetaja teeb vea, siis hea pedagoog oskab seda ka oma õpilastele tunnistada. Ja kui õpetaja on milleski ebakorrektne olnud, siis ta vabandab oma õpilaste ees.

Näitlemisoskus
Oot-oot, me ei mõtle siinkohal ainult lavakunstikooli! Hea õpetaja on tihti näitlemisoskusega ja siinses kontekstis tähendab see vajalikul hetkel ootamatult tähelepanu endale tõmbamist, oma toonide ja näoilmetega mängimist. Eriti oluline on see lapsi õpetades, kuna neil on vaja pidevalt põhjust, et oma tähelepanu maksimaalselt ühel asjal hoida. Hea õpetaja teab, kuidas oma käitumist muuta, et seda saavutada.

Individuaalne lähenemine
Mõnikord on klassiruumid nii suured, et isiklik lähenemine õpilastele on peaaegu võimatu. Vähegi väiksema klassi puhul on see aga asendamatu tegevus, kuna iga õpilane vajab individuaalset tähelepanu. Hea õpetaja oskab seda pakkuda! Ta proovib välja uurida õpilase huvialad, tulevikuplaanid, lemmiktegevused ja ka kitsaskohad, mille ületamine tundub õpilasele tol hetkel keeruline.

Õpetajad, keda keegi ei taha mäletada

Meil kõigil on olnud koolis õpetajad, kellest ei soovi keegi pärast kooli lõpetamist enam mitte midagi kuulda. Nende õpetamisviisid võivad olla judinaid tekitavad ja väljendus alla igasugust arvestust ning sõnavara, mis paneks isegi voorimehe punastama. Vabandame ette ära, et vanu haavu lahti kisume, aga läbi huumori on võimalik nii mõnestki asjast üle saada. Millised siis ikkagi on õpetajad, kes näivad olema pärit otse põrgust?

Mõnitav Mirjam
Kõige kohutavamad õpetajad on oma võimu positsiooni ära kasutavad kiusukotid, kes teevad oma õpilaste üle klassiruumis mõnitavalt nalja. Näiteks juhtus ühes Chicago algkoolis järgnev lugu. Klassiõpetaja tegi 7-aastase õpilase juuksestiilist halvustavaid pilte ja postitas need Facebooki. Õpetaja palus lapsel foto jaoks poseerida ja ütles: “Mu abikaasa ei usuks seda kunagi!” Laps oli sellest juhtumist väga pettunud ja tema vanemad kaebasid põlastusväärse pedagoogi kohtusse.

Otsekohene Osvald
Lastele ei tohiks keelata erinevaid uskumusi ja unistusi asjadest, mis ei pruugi päriselt eksisteerida. Mõni õpetaja sellega ei nõustu ja teeb üsna kahtlase sisuga otsuseid klassiruumis. Ühe põhikooli õpetajal keelati edasine õppetöö pärast seda, kui ta oli õpilastele öelnud, et jõuluvana pole olemas ja nende vanemad toovad tegelikult neile kingitusi. Direktor ütles, et nad ei taha seda õpetajat enam kunagi koolis näha, sest toimunud on liiga palju traumeerivaid sündmusi.

Napsutav Niina
Kalifornias arreteeriti 47-aastane õpetaja, kes õpetas purjus peaga. Kui politsei saabus, siis oli tema eest hoolitsema hakanud kooliõde. Nimelt tekkisid kahtlused, et ta oli joonud alkoholi koos retseptiravimitega, mis tekitas eriliselt kummalise käitumise. Naist süüdistati laste ohtu panemises vaatamata sellele, et kooli sõnul polnud lapsed otseses ohus.

Pedofiilne Peeter
Los Angeleses tegutses haiglane kolmanda klassi õpetaja, kes sidus oma õpilaste silmad kinni ja sundis neid sööma kehavedelikega kaetud küpsiseid. Tegu oli tõeliselt kohutava kurjategijaga, kes oli eelnevalt kolmkümmend aastat õpetajana tegutsenud. Õnneks tabati ta 2012. aastal ja ta on tänaseni vanglas.

Humoorikas Helga
Ameerikas tegutses õpetaja, kes lisas kontrolltöö läbi kukkunud õpilasele tagastatud töödele McDonaldsisse tööle kandideerimise ankeedi. Pilt tagastatud tööst pandi internetti ülesse ja see tekitas väga suurt vastukaja. Osade inimeste arvates oli tegu tõesti naljaka lahendusega, kuid teised pidasid õpetajat äärmiselt ebakompetentseks ja olid nõus isegi algatama petitsiooni tema töölt vabastamiseks. Mis sina arvad?

Sõjaväeline Silver
Vahel on tõepoolest vaja õpilasi karistada, kuid selleks on häid vahendeid, halbu viise ja … siis on järgnev lugu. New Jersey osariigis pandi viisteist viienda klassi õpilast põrandalt lõunasööki sööma, kuna nad ajasid veekannu ümber. Pärast tuli välja, et tegu võis olla rassiliselt motiveeritud sündmusega. Isegi sõjaväes pole nii karme karistusi!

Kiuslik Kata
Hafodi kooli õpetaja pihustas õhuvärskendajat õpilaste peale, kes lõhnasid hommikul toidu järgi. See polnud ainuke asi, mida kiuslik õpetaja väga noorte õpilaste peal tegi. Lisaks eelnevale mõnitas ta lapsi, kes tegid alla ja sundis neid ajalehe peal seisma.

A+ ehk õpetus ülikoolis parimate hinnete saamiseks

Kellele ei meeldiks häid hindeid saada!? Ülikool on üks parimaid kohti, kus enda väärtust akadeemilises maailmas tõestada ja oma oskusi maksimaalsele tasemele välja arendada. Loomulikult ei saa see olema kerge teekond, ent sellegipoolest on see kõvasti rahuldust pakkuv, kui tunned reaalajas oma arengut ja võimete kasvamist. Kindlasti käib selle juurde heade hinnete saamine ja see on eesmärk, mille poole püüdlevad tugev enamus ülikooli sisseastunuid. Jätkamegi selle lainega ja vaatame erinevaid taktikaid ja võimalusi, kuidas ülikoolis ainult häid hindeid välja teenida.

Hea ettevalmistus on pool võitu
Enne tõsise õppeperioodi algust tasub end korralikult ette valmistada. Osta endale märkmikud, kaustikud, pastakad, kustukummid, markerid ja kaustad. Sinu suurim eesmärk peaks olema pidev organiseeritus, kuna ainult see tagab eduka sõiduvee ülikooli lainetes. Paki igal hommikul enne koolipäeva asjad kokku, et olla kindel mitte millegi koju unustamises. Organiseeri oma riiul sellisel moel, et leiad alati kiirel hetkel vajaliku õpiku või kaustiku ruttu üles. Teadupärast kolib üha suurem osa õppetööst internetti, mistõttu hoia samasugust organiseeritust ka laua- või sülearvutis. Lisa failid kindlaks määratud kaustadesse ja tee sagedaselt varundust, et mitte midagi olulist kaotsi ei läheks.

Ette õppimine on oluline märksõna
Ülikoolis leidub nii palju tudengeid, kes õpivad asju viimasel hetkel ja rahmeldavad elu eest, et saata õppejõule soovitud kellaajaks kodutööd ära. Stressivaba kooliaja jaoks õpi piisavalt palju asju ette ära. Saad sellega juba suvel algust teha, õppides vajalikke termineid ja viies end internetis temaatiliste videode vaatamisega parajal määral kurssi. Niiviisi oled teistest juba peajagu ees ja ei pea nii palju põdema viimasel hetkel mõisteid pähe tuupides.

Pastakas ja paber on sinu parim sõber
Tänapäeval teevad nii paljud inimesed konspekte otse arvutisse või mõnesse nutiseadmesse. Uuringud on aga näidanud, et tegelikult tasub märkmeid teha paberi ja pliiatsi abil, kuna sedaviisi jäävad üles kirjutatud asjad paremini meelde. Pealegi on arvutiekraan täis lõpmatul hulgal ahvatlusi, mis lausa tõmbavad klikkima. Keegi kirjutas Facebooki, postkasti potsatas uus uudiskiri ja Postimehes avaldati lugu akadeemilise petturluse kohta, mille puhul sa oled täiesti kindel, et see kirjutab sinu parimast sõbrast. Ühesõnaga väga palju tähelepanu läheb kaotsi! Vana head vihikut kasutades on su tähelepanu kontsentreeritumal kujul.

Aja raiskamine on ülikooli raiskamine
Nii paljud tudengid kukuvad sellega auku, et nad hakkavad oma aega raiskama. Enne otsustavad nad telekat vaadata, sõpradega hängida või peole minna, kui tegelikult vajalikke kodutöid ära teha. Mõnikord antakse esseede tähtajani üle kuu aja puhast aega, mida saaks kasutada vajalikuks eeltööks ja kirjutamise ajaks. Tihtilugu peavad aga õppejõud pettuma, kuna inimesed raiskavad antud aja ära ja hakkavad viimasel hetkel paaniliselt midagi kokku kirjutama. Tulemuseks on kõvasti kehvem kirjatükk ja üliõpilase potentsiaali prügikasti viskamine.

Igal õhtul õppimine on hea eesmärk
Kui sa ei õpi mitu nädalat ja siis tahad äkitselt ühel õhtul end kokku võtte ning kõik ära teha, oled sattunud väga valele teele. Tegelikult peaks õpiharjumust hoidma igapäevaselt töös, sest see on nagu muskel, mis kasvab ainult siis, kui seda pidevalt kasutuses hoiad. Sa hoiad kõvasti stressihormoone ja unetuid öid kokku, kui võtad endale eesmärgiks iga päev vähemalt tund aega õppimisele pühendada.

Maailma vanimad ülikoolid

Ülikoolid on kohad, kus käivad tarkust, teadmisi ja oskusi omandamas sajad tuhanded inimesed üle terve maailma. Ülikoolidest tehakse pingeridasid, reastades kõrgharidust andvaid asutusi üliõpilaste tulemuste, avaldatud teaduslike publikatsioonide, innovaatiliste lahenduse ja muude näitajate abil. Järgneva ülevaate eesmärk pole panna pingeritta ülikoole vanuse järgi. Pigem on tegu asjast huvitatutele mõeldud põneva kokkuvõttega, mis aitab aru saada, kuivõrd väärikaid ja vanu ülikooli maailmas eksisteerib.

Oxfordi Ülikool
Kus asub? Inglismaa, Suurbritannia
Millal asutati? 1096.-1167. aastal
Mille poolest eriline? Oxfordi ülikooli tunnuseks on maailmakuulsate inimeste “tootmine”. Tegu on äärmiselt väärika õppeasutusega, kust on välja tulnud 27 Suurbritannia peaministrit, 12 pühakut, 27 Nobeli preemia laureaati ja isegi sellised teadusmaailma suurkujud nagu Stephen Hawking. Asutamisajaks pole ühte kindlat aastat, kuna ajaloolised allikad pole selle suhtes täielikul üksmeelel. Mõned ajaloolased väidavad, et uhke haridusasutus hakkas pakkuma kõrgharidust juba enne 1096. aastat. Igal juhul on tegu respekteeritud ja eduka õppeasutusega, millele annab kinnitust tõsiasi, et maailma arvestuses asub Oxfordi ülikool parematest kuuendal kohal.

Cambridge’i Ülikool
Kus asub? Inglismaa, Suurbritannia
Millal asutati? 1209. aastal
Mille poolest eriline? Ülikool asutati 1209. aastal, kui üks õppejõudude seltskond lahkus Oxfordi ülikoolist sisekonfliktide tõttu. Cambridge’i ülikool teeb oma vaenlasele paari kohaga ära, tänaseks on see haridusasutus maailmas paremuselt neljandal kohal. Kahel ülikoolil on palju sarnaseid traditsioone. Rivaliteedist annab märku ka see, et igal aastal korraldatakse Cambridge’i ja Oxfordi vahel tuline paatide võidusõit. Cambridge’s on peaaegu 19 000 õpilast, millest üle neljatuhande tulevad riikidest, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu.

Siena Ülikool
Kus asub? Siena, Itaalia
Millal asutati? 1240. aastal
Mille poolest eriline? Toskaanas väikeses Siena linnas asuv ülikool on üks maailma vanimaid ülikoole, mis on oma konkurentsivõime tugevalt säilitanud, olles maailmaarvestus paremusjärjestuses 700.-800. kohtadel. Ülikooli seinte vahele mahub üle 20 000 tudengi, mis moodustab pea poole terve linna populatsioonist! Vanalinna osa on Sienas ajalooliselt tähtis ja see on arvatud UNESCO Maailmapärandi hulka. Igal aastal külastab linnakest üle 160 000 turisti, kes tulevad sinna kunsti, muuseumite, arhitektuuri ja imemaitsva itaalia toidu pärast.

Bologna Ülikool
Kus asub? Bologna, Itaalia
Millal asutati? 1088. aastal
Mille poolest eriline? Bologna Ülikooli moto on Õpingute Toitev Ema ja see on tõeliselt pika ajalooga ülikool, sest selle asutamisest saadik pole see kordagi oma tegevust lõpetanud. Üsna viimaste aegadeni pakkus ülikool ainult doktoriõpet, ent tänaseks on kõrghariduse kantsis olemas lai valik vägagi erinevaid erialasid, kursuseid ja tasemeid. Uskumatuna näib see, et selles ülikooli õpib üle 84 000 tudengi, millest 30 000 moodustavad bakalaureusetaseme üliõpilased. Tuntud lõpetajate hulgas on kolm paavsti, tohutult hulgas ärimehi ja nii mõnedki Itaalia poliitikud. Hetkeseisuga on Bologna ülikool maailma arvestuses paremuselt 208. kohal, mis asetab ülikooli kohe kindlasti maailma ladviku hulka.

Uues koolis hakkama saamine

Uude elukohta kolimine ja seejärel uues koolis haridustee alustamine võib olla üsna hirmutav kogemus. Paljudele lastele mõjub see traumeerivalt, kuna igapäevane side vanade sõpradega on katkenud ja uusi pole veel leitud. Pealegi peab kõigega hakkama nullist pihta. Vaja on saada aru teiste iseloomudest, tekitada argipäevaseid harjumusi ja teha kindlaks, milliseid õpetajaid saab usaldada. Annamegi selleks puhuks kasulikke soovitusi, kuidas uues koolis võimalikult kiiresti hakkama saada ja tunda end sama turvaliselt kui koduski! Aga kui sa ei ole piisavalt raha, siis saate alati laenu prestamos en linea, prestamos personales en linea võtta.

Mine tutvumisringile
Enne kui üldse uude kooli lähed, siis tee väike tutvumistiir koos vanematega. Seda saab kindlasti mõne õpetaja või kooli tugiisiku kaudu kokku leppida. Uurige koos välja, kus asub sinu põhiline klassiruum ja milliste koridoride kaudu pääseb võimlasse, sööklasse, aulasse ning teistesse olulistesse kohtadesse. Samuti tehke kindlaks WCde asukohad.

Tee tutvust õpetajatega
Kui sul tekib võimalus, siis räägi oma tulevaste õpetajatega. Tee selgeks, mis on nende nimed ja millist õppeainet nad õpetavad. Ole seejuures sõbralik ja naerata palju, kuna see tekitab parema sideme.

Loe materjale kooli kohta
Kui su koolil on õpilastele mõeldud abimaterjale, siis otsi need kooli kodulehelt või õpetajate toast paberkujul ülesse. Peale selle tasub läbi lugeda kooli eeskirjad ja kodukorra reeglid. Niiviisi ei tule sulle õppetöö käigus mingeid ootamatuid üllatusi, mis võiksid lõppeda noomituse või karistusega. Kui sul on mõnest reeglist raske aru saada, siis aruta see koos oma vanematega läbi või küsi nõu oma klassijuhatajalt.

Uuri kalendrit ja õppeplaani
Otse loomulikult tasub endale selgeks teha, millal on õppetöö seisukohast olulised tähtajad, näiteks suuremad kontrolltööd või eksamid. Kui sinu koolis on perioodiõpe, siis kindlusta, et oled kursis, millal perioodid algavad ja lõppevad. Märgi isiklikku õppekalendrisse üles ka võimalikud ekskursioonid, väljasõidud, üritused ja klassiõhtud.

Hangi kõik vajalikud õppevahendid
Kooliaasta alguses räägib klassijuhataja sulle kõigest, mida läheb edukaks õppetöö tegemiseks vaja. Vajalike esemete hulka võivad kuuluda kaustikud, pastakad, pliiatsid, joonlaud, kustukumm, sirkel jne. Tee nendest asjadest korralik nimekiri ja minge koos vanematega šoppama!

Proovi korralikku ööund saada
Üleminek uue kooli omaks võtmiseks läheb palju sujuvamalt, kui saad öösel piisavalt magada. Ära istu arvutis poole ööni, vaid panusta sellesse, et su aju saaks kõik päeva jooksul õpitu ja kogetu korralikult selgeks saada.

Söö paras hommikusöök
Paraja hommikusöögi all ei mõtle me ühte saiakest või poolt kohukest. Söö korralik portsjon hommikusöögihelbeid, müslit või putru. Sedaviisi saad kindel olla, et sul jätkub uue kooliga kohanemiseks piisavalt energiat.

Tutvu uute inimestega
Kindlasti proovi koheselt inimestega rääkida ja uusi sõpru leida. Tutvusta end teistele, küsi nende kohta ja proovi leida ühiseid tegevusi ka peale koolitunde. Kui leiad endale sõpru, siis on sul koolis hulganisti toredam olla, kuna saad jagada mõtteid jooksvate ülesannete kohta, teha lõbusaid asju ja organiseerida ühiseid üritusi.

Praktiline Õpetus: kuidas ülikooliga hakkama saada?

Millegipärast öeldakse, et ülikool on parim aeg sinu elus. Tegelikult sõltub see ikkagi sellest, kui palju sa ise seda enda kasuks tööle paned. Ülikoolis käimine on oluline osa täiskasvanuks saamisel, uute tutvuste loomisel ja erialase töö alustamisel. Samas toob ülikool sinu eluteele ka palju takistusi. Eksamid on rasked, õppejõud nõudlikud, lähisuhted võivad kannatada ja mõnikord võib tekkida tunne, et kooliaega polegi võimalik üle elada. Igatahes ole mureta, sest järgnevalt teeme praktilise ülevaate sellest, kuidas ülikooliga võimalikult hästi hakkama saada.

Mõnikord võib ülikoolis rahaliselt raske olla. Kiirlaenud või sms laen on lihtne ja kiire viis, kuidas vajalikul hetkel lisaraha saada. Sul läheb vaja ainult kindlust, et saad kiirlaenu õigeks ajaks tagasi maksta. Kui kiirlaenu õigeaegne tagastus pole võimalik, siis jäta see võtmata! Kiirlaenud võivad aidata viimasel hetkel üüriarvet tasuda, õpikuid soetada, internetitasu maksta või transpordipileteid hankida.

Loo endale ilus elukoht
Pole tähtis, kas elad ühiselamus või mõnes üürikorteris. Igal juhul on oluline, et saaksid end uues kodus mugavalt ja õnnelikuna tunda. See vajab veidi koristamist, dekoratsioone igale poole ja pilte seintele. Kuhja voodisse nii palju patju kui võimalik, sest nii saad tõsta oma mugavuse taset uues elamispaigas. Pealegi võiks see eluase näha välja selline, et külalised tahaksid sinna korduvalt tulla ja seal mõnusalt aega veeta.

Tee endale ümbruskond selgeks
Kuidas hakkab välja nägema sinu igahommikune koolitee? Enam ei hoia esimesel koolipäeval su ema või isa kätt, et koos sinuga koolikella helisedes esimesse tundi jalutada. Nüüd oled täiskasvanu ja pead ise õige tee üles leidma. Kasuta vajadusel GPS või Google Mapsi ja seda eriti juhul kui lähed õppima välismaa ülikooli. Samuti võiksid niisama ümbruskonda avastada. Otsi üles mõni hubane koht, kus loengute vahel kohvi juua ja energiataset mõne saiakesega tõsta. Ehk leiad tee pealt romantilise koha, kuhu äsja leitud südamesõbraga kudrutama minna? Avasta ja naudi terviseks!

Kaardista praktilised asukohad
Võib-olla polegi toidupood nii lähedal, kui sa alguses olid arvanud. Kindla peale on mõistlik endale selgeks teha, kus asuvad kõige praktilisemad asukohad nagu toidupood, apteek, bensiinijaam jne. Kui sul läheb neid asutusi päriselt vaja, siis oled juba ühe sammu iseendast eespool.

Panusta piisavasse uneaega
Jah, ülikoolis on nii ahvatlusi kui ka õudukaid, mis vähendavad su uneaega märgatavalt. Ahvatluste hulka kuuluvad pubituurid, klubitamised, tutvumispeod ja muud seltskonnaelu tippsündmused. Õudukate kategooria moodustavad seevastu rasked eksamid, ebainimlikult nõudlikuid kodutöid esitavad õppejõud ja stress, mis suure õpikoormusega kaasneb. Proovi raskuste vahel sedaviisi laveerida, et saaksid ööpäevas vähemalt seitse tundi segamatut ööund. Su keha tänab sind pärast väga kõvasti!

Söö korralikult
Kui suurem osa rahast läheb õlle ja pidude peale, siis ei jätku enam piisavalt ressurssi igapäevase tervisliku toidu jaoks. Proovi sellist olukorda vältida nagu katku, sest tervis on sinu kõige suurem vara. Söö mitmekesist toitu ja panusta värskesse toorainesse. Hea rusikareegel on see, et taldrikul võiksid olla kõik valgusfoori värvid esindatud (punane, kollane ja roheline). Proovi süüa kala, värskeid köögivilju, salatit ja pähkleid-rosinaid. Neid kõiki läheb vaja efektiivseks ajugümnastikaks.

Koosta põhjalik õpiplaan
Kindlasti tee endale selgeks, mida on sult nõutud, et lõpetaksid edukalt iga üksiku aine ja tervikuna ülikooli. Uuri erinevate õppejõudude nõudeid, tee aegsasti kodutööd ära ja osale aktiivselt klassiruumis toimuvates diskussioonides. Õpiplaan aitab kõiki neid asju efektiivsemalt teha. Kui teistmoodi ei saa, siis prindi välja kalender, kuhu märgid järjest kõik jooksvad ülesanded, mida on vaja mingiks kuupäevaks ära teha.

Käi ilusti kohal
Vahel võib tekkida kiusatus mitte loengutesse minna, kuid sellele tundele tohiks järgi anda ainult haruharva. Regulaarselt kohal käimine aitab kõvasti paremini ainetega hakkama saada ja häid hindeid teenida. Sa tead teemadest rohkem ja oskad paremini kaasa rääkida. Arvesta, et see jääb õppejõududele positiivselt silma! Võid paluda mõnel toakaaslasel või sõbral end tagant sundida, kui kardad, et ei leia ise piisavalt motivatsiooni kohale minemiseks.

Kuidas õppimist armastama hakata?

“Õppida, õppida ja veel kord õppida,” ütles üks ajaloost tuntud tegelane. Kui paljud inimesed sellega tegelikult nõustuvad? Ja nõustujatest sellest ka kinni peavad? Lõviosale inimestest ei meeldi absoluutselt õppida, kuna see on tüütu ja aeganõudev tegevus. Õppimist peetakse tühjaks tuupimiseks, millel üldjuhul puudub igasugune kasutegur. Siiski võib õppimise tegevus viia eduni nii tööl, koolis kui elus laiemalt. Edukad inimesed on enamjaolt võrdlemisi haritud ja teavad oma teadmiste taseme hinda. Vaatamegi nüüd, kuidas ikkagi õppimist endale meeldivamaks tegevuseks muuta!

Esimene moodus
Osta endale pastakad, kaustikud, markerid ja kleepsud, mis sulle tõesti meeldivad. Vihikute kaantel võivad olla lemmiktegelased filmist, ägedad autod, inspireerivad paigad või unistuste kodud. Kõik need asjad aitavad sul õppimist meeldivamate tegevuste ja teemadega seostada. Kui valid õpikute ümbristeks ja vihikute kaanteks inspireerivaid pilte, siis saad õppimise ajal ette kujutada, et iga raskuse ületamine aitab sind unistustele natuke lähemale.

Teine moodus
Korista oma tuba enne õppima asumist korralikult ära. See on hea asi kahel põhjusel. Kõigepealt on palju mõnusam õppida puhtas keskkonnas, kuna prügi ja mustus häirib keskendumist. Peale selle võib koristamine muutuda “meelsaks” asendustegevuseks õppimisele asemel. Lihtsalt on haarata kätte hari ja kühvel, kui avada õpik leheküljelt 24.

Kolmas moodus
Vali hoolikalt oma töölauale sobiv koht. Paljudele meeldib õppida akna ääres, kuna seal on rohkem valgust ja pauside tegemisel saab kohe aknast välja vaadata ning silmi puhata. Samuti on laua puhul oluline puhtus. Võid eemaldada enne õppima asumist laualt kõik asjad, mis võiksid su tähelepanu kõrvale viia ja eesmärgist kõrvale kallutada.

Neljas moodus
Lülita oma arvuti välja, kui sul ei lähe seda õppimiseks vaja ja sama kehtib nutitelefonide, tahvlite ning muude elektroonikaseadete kohta. Kujuta ette, et oled lennukiga õhku tõusma ja muud varianti pole – sa pead need seadmed välja lülitama!

Viies moodus
Tee endale selgeks, kas sulle sobib muusikaga õppida või mitte. Mõnele inimesele on taustal olev muusika kohutavalt häiriv, ent teised ei suuda ilma selleta isegi keskenduma hakata. Üldiselt sobivad taustamuusikaks kõige paremini žanrid, kus puudub vokaalne osa, näiteks elektrooniline muusika, jazz, klassika ja instrumentaalne kitarrimuusika.

Kuues moodus
Proovi leida erinevaid viise, kuidas garanteerida, et keegi ei hakkaks sind õppimise ajal segama. Võid anda õppimisplaanidest teada kõikidele inimestele, kes sinuga koos elavad. Võid panna toaukse lukku ja endale lubada, et ei ava seda enne kui mingi osa õppetööst on korralikult tehtud.

Seitsmes moodus
Õpi iseenda jaoks, seejuures eksameid või õppejõude mitte üle tähtsustades. Sa pead mõistma, et õppimine on enda eesmärkide täitmiseks, mitte kiituse või akadeemilise paberi saamiseks. Sellele mõttekäigule aitab kaasa see, kui teed endale selgeks oma tulevikuplaanid. Õpitud teemad peaksid tulevasi tegevusi otseselt toetama.

Kaheksas moodus
Söö õppimise ajal piisavalt suupisteid ja hoia end eemal veepuudusest. Nii nälg kui dehüdratsioon mõjutavad õppimis- ja keskendumisvõimet nii olulisel määral, et sul võib pool õpitust ära ununeda.

Üheksas moodus
Kui vähegi võimalik, siis proovi koos kellegi teisega õppida, sest see annab lisamotivatsiooni. Pealegi te saate teineteisele eriti raskeid osasid seletada või koos ühe ja sama pähkli kallal pureda. Koos on ikka lõbusam!

Kümnes moodus
Premeeri end oluliste õppeväljundite omandamisel. Kui saad jälle uue peatüki läbi loetud ja küsimustele vastatud, siis võta kohe ette üks tükike šokolaadi või helista mõnele heale sõbrale ja räägi natuke juttu. Premeerimise juures on kõige olulisem seda õigetel hetkedel teha, sest muidu läheb kogu õpimotivatsiooni plaan käest ära.

Eksamiks õppimise ABC

Oi-oi, eksamid on ukse ees! Vahet pole, kas pead tegema eksameid põhikooli, keskkooli või ülikooli semestri lõpus: igal juhul on tegu aeganõudva ja tüütu tegevusega. Kuidas õppida endale selgeks kõiki neid mõisteid, ajaloolisi daatumeid, võõrkeele sõnu või aju kokku jooksutavaid kontseptsioone? Üht-teist on võimalik selleks ära teha, et eksamiteks õppimine sujuks võimalikult ladusaks ja selle tulemusi teada saades ei kipuks (kurbuse, mitte õnne) pisarad silma.

Vaata terve süllabus üle
Suur osa ülikoolis antavatest ainetest omavad põhjalikku süllabust, kuhu on kirja pandud eksamite ajad, oodatud õpioskused jne. Selle põhjal märgi kalendrisse enda jaoks olulised ajad nagu jooksvate kodutööde tähtajad ja lõpueksamite daatumid. Ole endas täiesti kindel, et mitte ühegi kuupäevaga ei eksi, kuna see võib hiljem kallilt kätte maksta.

Tee minisessioone
Öeldakse, et tudengid ei tule eksamisessiooni ajal kodunt välja või kui tulevad, siis ainult selleks, et otsekoheselt raamatukokku kooserdada. Saad enda jaoks sellist saatust vältida, kui teed enne pingelist eksamiperioode minisessioone, kus kujutad ette, et eksamid on kohe ukse ees ja käitud vastavalt. Raske õppustel, kerge lahingus!

Ole loengutes tähelepanelik
Loengutes ja seminarides räägitakse tihti nii palju asju ette, mis lõpuks sinu eksamilehele ülesannetena maanduvad. Nutikas tudeng kuulab võimalikult palju loengutes ja räägib arutatud teemadel kaasa. Niiviisi on sul pärast eksameid tehes palju kergem, kuna oled juba selleks parajalt palju ette valmistunud. Ja kuigi see on vastuoluline, siis aktiivsete kaasarääkijate suhtes võivad õppejõud eksamitulemusi hinnates leebemad olla (kuigi keegi julge seda kunagi tunnistada).

Tee ohtralt märkmeid
Märkmete tegemine on eksamiteks valmistumise juures üks olulisemaid aspekte. Niisama märkmete tegemisest ei piisa! Proovi neid millegi alusel kategoriseerida ja süstematiseerida, et eksamiteks õppimisel läheks kõik võimalikult sujuvalt. Samuti aitab intensiivse õppimise perioodile kaasa eelnev igapäevane märkmete üle vaatamine ja kordamine.

Päri eksami formaadi kohta
Eksameid tehakse mitmel erineval moel. Mõnikord toimub küsimuste pileti abil loosimine ja teinekord jällegi kasutatakse valikvastustega ankeete. Kui sa tead täpsemalt ette oma eksami korraldusviisi, siis oskad edukamalt valmistuda.

Loo normaalne õpikeskkond
Eksamiteks valmistumine peaks toimuma ruumis, mis on puhas, vaikne ja hiljuti korda sätitud. Kui su tuba on must või sassis, siis on sul väga keeruline õppimisprotsessi arendada. Samuti on kasulik telefoni välja lülitada ja vältida täielikult sotsiaalmeedia kasutamist.

Söö tervislikku toitu
Oomega-3-rasvahapete rikkad kalad (forell, lõhe), kreeka pähklid, tume šokolaad ja roheline tee (soovitatavalt matcha kujul) aitavad kõik aju tööle kaasa ja muudavad su halastamatuks õppimismasinaks! Kindlasti võta eksamipäevale kaasa süsivesikute- ja suhkrurikkaid suupisteid, kuna need aitavad paremini keskenduda ja kaotatud energiat taastada.